Kembro

Kembro staat voor Krol Eilering Machines BROnnegerveen

De machines die wij produceren zijn er in 2 types: de FC en de FT.

FC staat voor Front Combinatie, dit is een machine die gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld een vloeistof systeem en een zaaibak, dit zijn behoorlijk klant specifieke machines. FT staat voor Front Tank, deze machine staat in onderstaande tekst beschreven.

2 grote voordelen voor de eindgebruiker zijn: De machine valt als rijenbemester in de Mia/Vamil subsidie regeling. Uit onderzoek van DLV-Plant is gebleken dat door vloeibaar in de rij te bemesten er een opbrengstverhoging ontstaat van 10 tot 15%

Op onderstaande links kunt u de online folder in uw gewenste taal downloaden.
 


Krol Eilering Service
Drouwenerstraat 2
9526 TB Bronnegerveen

Tel. 0599-711321
Mob. 06-47778734


info@keservice.com